Karacasu'da 2 mahalle karantinaya alındı

Aydın'da karantinaya alınan mahalle sayısı 4'e yükseldi. Karacasu'da Geyre ve Işıklı mahalleleri karantinaya alındı

Karacasu ilçesinin Geyre ve Işıklar Mahallesi 29.08.2020 Cumartesi günü saat 00.01'dan itibaren 15 gün süre ile karantina uygulanıp, bu mahallelere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar şöyle:

vaka sayısının hızla artması ve aynı doğrultuda temaslı sayısının da ciddi artış göstermesi nedeniyle İlçe Kaymakamı Ahmet SOLEY başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. İlçemize bağlı Geyre Mahallesinde Covid-19 vaka sayısı 3 kişi, temaslı sayısı 15 kişiye yükselmiş olması, Geyre Mahallesindeki bir pozitif vakanın Işıklar Mahallesinde yapılan yemekli düğüne katıldığının video kayıtları ve fotoğraflardan tespit edildiğinden ve her iki mahallemizde de filyasyon çalışmaları henüz devam edip, bu çalışmalar sonucunda temaslı sayısının ciddi oranda artabileceği değerlendirildiğinden Covid-19 salgınının ilçemizde daha fazla yayılmasını, temaslı ve vaka sayısının kontrol edilemeyecek boyutta artmasının önüne geçilebilmesi amacıyla ilçemiz Geyre ve Işıklar Mahallerinde 29.08.2020 Cumartesi günü saat 00.01'dan itibaren 15 gün süre ile karantina uygulanıp, bu mahallelere giriş ve çıkışların yasaklanmasına, 2. Karantina mahallerindeki

evlerinde izole edilen vatandaşların her gün; güvenlik güçlerince 2, Mahalle Denetim Ekiplerince 3 kez denetlenip, mahalle muhtarlıklarınca bu evlere giriş çıkışın 24 saat gözetim altında tutulmasına,

3. Evlerinde izole altında alınmış olan şahısların aynı evde birlikte yaşadıkları kişilerden bazılarının izole altına alınmadığı tespit edildiğinden bu kişilerin tespit edilerek izole altına alınmasına,

4. Vefa Sosyal Destek Grubunca günde 2 kez telefon ile aranarak; talep edilen ihtiyaçlarının sağlanmasına, talep edilen ihtiyaçların herhangi bir temas olmadan mahalle girişlerindeki kontrol noktasında ilgili mahalle muhtarına teslim edilerek mahalle muhtarınca gerekli hijyen koşulları altında evde karantinada olan vatandaşlara teslim edilmesine,

5- Fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olanların ihtiyaç bedellerinin SYDV tarafından karşılanıp, gelir durumu ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanların talep ettikleri malzemelerin ücret bedelinin karantina sonrasında kendilerinden tahsil edilmek üzere fiş ile birlikte kendilerine teslim edilmesine,

6. Izole altına alınan çiftçilerimizin karantinada bulundukları süre içinde arazilerinde ekili dikili tarımsal ürünlerinden ekonomik kayba uğramamaları ve tarımsal faaliyetlerinin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerinin toplanması ve ihtiyaç duydukları sulama, ilaçlama gibi işlemlerinin Kaymakamlığımız koordinatörlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve Sulama Kooperatiflerince yerine getirilmesine,

7. Karantina bölgesinde ikamet edip arazileri başka mahallerde bulunan vatandaşlarımızın da arazilerinde ekili dikili tarımsal ürünlerinden ekonomik kayba uğramamaları ve tarımsal faaliyetlerinin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerinin toplanması ve ihtiyaç duydukları sulama, ilaçlama gibi işlemlerinin Kaymakamlığımız koordinatörlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve Sulama Kooperatiflerince yerine getirilmesine,

8. Karantina bölgesinde ikamet edip tarımsal ürünlerini hasat etmiş ya da edecek olan vatandaşlarımızın; ürünlerini alıcılara teslimatlarını, mahalle girişlerinde bulunan Kontrol Noktalarında gerçekleştirmelerine,

9. Karantina bölgesinde ikamet edip izole altında olmayan vatandaşlarımızın; kendi mahalle sınırları dışına çıkmamak kaydıyla tarımsal ve günlük diğer faaliyetlerini devam ettirmelerine, ancak izole altındaki kişilerin hiçbir suretle evlerinden dışarı çıkmamalarına,

10. Süt toplayıcılarının gerekli biyogüvenlik ve hijyen tedbirlerini alarak herhangi bir temas olmadan 2 mahallemizden süt toplamalarına izin verilmesine, ancak izole altında bulunan vatandaşlarımızın süt sağım işlerinin kendileri tarafından değil izole altında olmayan bir komşusu ya da yakınları tarafından yapılarak süt toplama noktalarında süt toplayıcılarına teslim edilmesine,

11. Karantina mahallelerimizdeki camilerde gerekli dezenfektan işlemleri yapılarak mümkün olduğunca açık alanlarda ibadet işlemlerinin yapılmasına,

12. Karantina mahallelerimizdeki camilerde cenaze namazının kılınması ve defin işlemine cenazenin sadece 1. derece yakınlarının katılmasına ve cenaze merasimine en fazla 25 kişinin katılmasına,

13. Karantina bölgelerindeki mahallelerimizin haftada en az 2 kez ortam

dezenfektanları veya uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmesine,

14. Karantina bölgelerinde bulunan kahvehane, lokanta, benzinlik vb. umuma açık yerlerin hafta 2 kez dezenfekte edilmelerine,

15. Karantina altında bulunan bölgedeki yol üzerinde bulunan lokanta ve turistik tesislerin açık bulundurulmasına, ancak karantina bölgesinde ikamet eden kişilerin bu yerlere girmelerinin yasaklanmasına,

16. Söz konusu mahallelerde dar gelirli vatandaşlara maske dağıtımının yapılması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi yardımlarında öncelik ve ağırlık verilmesine,

17. Karantina mahallelerine giriş yapması zorunlu kişilerin kişisel koruyucu ekipman ile giriş yapmalarına,

18. Geyre Mahallesinden geçiş yapacak araçların transit geçişlerine izin verilip mahallede durmalarının yasaklanmasına,

19. Çarşamba günleri kurulan mahalle pazarının karantina süresince

kurulmamasına,

20. Toplu taşıma araçlarının Geyre Mahallesinden transit geçiş yapıp, yolcu alıp indirmemesine,

21. Işıklar Mahallesine toplu taşıma araçlarının giriş-çıkış yapmamalarına,

22. Karantina altındaki mahallelerimizde 15 gün boyunca her türlü nişan, düğün, sünnet vb. organizasyonların yasaklanmasına,

23. Gezginci arıcıların konaklama belgelerini ibraz ederek konaklama noktalarına girmelerine izin verilmesine,

24. Yeni gelebilecek arıcıların; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin aldıktan sonra 15 gün çıkış yapmamak kaydıyla izin verilmesine,

25. Karantina bölgesinde ikamet edip izole altında olmayan ve temaslı veya temaslı şüphelisi olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının; İlçe Salgın Yönetim Merkezince verilecek belge ile karantina bölgesine giriş çıkışlarına izin verilmesine,

26. Kamu kurum ve kuruluşlarının; karantina bölgesindeki zorunlu çalışmalarının devamlılığı için İlçe Salgın Yönetim Merkezine bilgi vererek bu bölgedeki çalışmalarını sürdürmelerine,

27. Zorunlu nedenlerle karantina bölgesine giriş yapmak veya karantina bölgesinden çıkış yapmak zorunda kalan vatandaşlarımızın jandarma güçlerinden veya 156 jandarma ihbar hattına başvurarak durumlarını bildirmeleri ve gerekli araştırmadan sonra uygun görülenlere Salgin Yönetim Merkezince izin verilmesine,

28. Karantina bölgesindeki yakıt ihtiyaçlarının bölgede yer alan akaryakıt istasyonları tarafından gerekli sağlık tedbirleri sağlanarak vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının gezici araçlar ile giderilmesine,

29. Geyre İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerin karantina süresince mesleki çalışmalarını; ilkokul öğretmenlerinin Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda, ortaokul öğretmenlerinin Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda yapmalarına, Geyre Mahallesinden ikamet eden öğretmenin mesleki çalışmalarına uzaktan eğitim ile evinden devam etmesine,

30. Karantina süresince DYK'ların Geyre Ortaokulu'nda yapılmamasına,

31. Karantina bölgesinde ikamet edip 5 Eylül 2020 tarihinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin sınava ayrı bir salonda ve yüksek hijyen tedbirleri alınarak girmelerinin sağlanmasına, 32. Sınava girecek öğrencilerin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbirlere ve kurallara uygun olarak sınav yerine getirip götürülmelerine,

33. Afrodisias Ören Yerinin ve Afrodisias Müzesinin karantina kapsamı dışında tutulup ziyaretçilere açık tutulmasına,

34. Afrodisias Ören Yerinde ve Afrodisias Müzesinde çalışıp karantina bölgesinde ikamet eden personelin çalışmaya devam edebilmesi için Müze Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

35. Filyasyon çalışmalarında yanlış veya eksik bilgi veren, bilgi saklayan, filyasyon ekiplerini yanıltan kişiler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince en üst sınırdan (3.150 TL)

idari para cezası uygulanıp, ayrıca eylemleri konusu adli suç teşkil

ettiğinden haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulmasına,

36. Evde karantina kurallarına uymayıp aykırı davranan, izolasyon altındaki evlere giriş çıkış yapan ya da karantina bölgesindeki mahallelere usulsüz, izinsiz ve karantina kurallarına aykırı giriş çıkış yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince en üst sınırdan (3.150 TL) idari para cezası uygulanıp, ayrıca eylemleri konusu adli suç teşkil ettiğinden haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

37. Karantina bölgesinde maske takmayan, sosyal mesafeyi korumayan, temizlik ve el hijyenine dikkat etmeyenler ve bu kararda belirtilmeyip önceki İlçe Hıfzıssıhha Kararlarında belirtilen uyulması gereken kuralları ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanıp, ayrıca eylemleri konusu adli suç teşkil ettiğinden haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

38. Tespit edilen bu karara aykırı eylem ve davranışların konusunun suç teşkil etmesi durumunda; ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

28 Ağu 2020 - 23:25 Aydin/ Karacasu- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aydın Yeni Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aydın Yeni Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aydın Yeni Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aydın Yeni Haber değil haberi geçen ajanstır.